Eventi ndërmjetësimit “𝐂𝐨-𝐌𝐚𝐭𝐜𝐡𝐢𝐧𝐠 𝟐𝟎𝟐𝟎, “,𝟏𝟗-𝟐𝟎 𝐌𝐚𝐫𝐬, 𝐊𝐨𝐜𝐚𝐞𝐥𝐢, 𝐓𝐮𝐫𝐪𝐢

Ftesë pjesëmarrje për bizneset shqiptare në eventin “𝐂𝐨-𝐌𝐚𝐭𝐜𝐡𝐢𝐧𝐠 𝟐𝟎𝟐𝟎”, 𝟏𝟗-𝟐𝟎 𝐌𝐚𝐫𝐬 𝟐𝟎𝟐𝟎, 𝐊𝐨𝐜𝐚𝐞𝐥𝐢, 𝐓𝐮𝐫𝐪𝐢 Rrjeti Europian i Ndërmarrjeve në Shqipëri (EEN - Albania), ju fton të bëheni pjesë e eventit të ndërmjetësimit, 𝐂𝐨-𝐌𝐚𝐭𝐜𝐡𝐢𝐧𝐠 𝟐𝟎𝟐𝟎”, i cili do të zhvillohet në datat 19 - 20 Mars, në Kocaeli, Turqi. Ky event organizohet në bashkëpunim me Dhomën e Tregtisë në Kocaeli,Turqi dhe partnerët e Enterprise Europe Network, rrjetit më të madh të mbështetjes së bizneseve në mbarë botën. Eventi i ndërmjetësimit “Co-Matching 2020” përfshin takimet B2B, ku do të zhvillohen bisedime bilaterale 20-minutëshe të planifikuara sipas disponueshmërisë së secilit pjesëmarrës, interesave dhe qëllimeve për…

Read More