EEN ALBANIA NEWSLETTERS

Latest News

Ftesë për pjesëmarrje në webinarin “Gratë në Biznes në vitin 2021”, datë 4 Mars

Enterprise Europe Network -Albania (EEN-Albania) njofton se Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) në bashkëpunim me Dhomën Ekonomike të Gruas në Shqipëri dhe me Intesa Sanpaolo Bank Albania, në kuadër të ...

Lexo më shumë

OUR PARTNERS