EEN ALBANIA NEWSLETTERS

Latest News

Eventi Match 2Pack Cosmetics, datë 04 -11 Qershor 2021

Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve (AIDA) dhe Enterprise Europe Network Albania (EEN-Albania) ne cilësinë e bashkëorganizatorit, ju ftojnë të bëheni pjesë e eventit online ‘𝐌𝐚𝐭𝐜𝐡𝟐𝐏𝐚𝐜𝐤: 𝐂𝐨𝐬𝐦𝐞𝐭𝐢𝐜𝐬’ datë 04 -11 Qershor 2021. ...

Lexo më shumë

OUR PARTNERS