EEN ALBANIA NEWSLETTERS

Latest News

EEN-Albania publikon newsletterin për periudhën Korrik-Shtator 2020

Enterprise Europe Network – Albania (EEN-Albania) publikon Newsletterin elektronik për periudhën Korrik-Shtator 2020. Në këtë Newsletter do të gjeni informacione rreth aktiviteteve të Rrjetit, takimeve të zhvilluara duke respektuar rregullat e vendosura ...

Lexo më shumë

OUR PARTNERS