EEN ALBANIA NEWSLETTERS

Latest News

Newsletter EEN-Albania

Rrjeti Evropian i Ndërmarrjeve (EEN-Albania) sjell për publikun, bizneset dhe palët e interesuara Newsletter-in elektronik për periudhën Nëntor – Dhjetor 2020. Në këtë Newsletter do të gjeni informacione rreth aktivitetit të Rrjetit, ...

Lexo më shumë

OUR PARTNERS