EEN ALBANIA NEWSLETTERS

Latest News

Newsletter Elektronik – Prill 2021

Rrjeti Evropian i Ndërmarrjeve (EEN-Albania) sjell për publikun, bizneset dhe palët e interesuara Newsletter-in elektronik për periudhën Prill 2021. Në këtë Newsletter do të gjeni informacione rreth aktivitetit të Rrjetit, takimet e ...

Lexo më shumë

OUR PARTNERS