Takime B2B në sektorin agro-ushqimor më 26 shtator 2017, Wallonia, Belgjikë

Loading Events
  • This event has passed.
Description

Inovacioni, bashkëpunimi dhe ndërkombëtarizimi janë temat e takimeve B2B në industrinë e agro-ushqimit që do të zhvillohet në 26 shtator, Wallonia, Belgjikë. “Wagralim Food Connections 2017” është një event i suksesshëm që zhvillohet çdo vit dhe mbledh një numër të madh të interesuarish në sektorin agro-ushqimor.

Në “Wagralim Food Connections 2017” pjesëmarrësit do të kenë mundësinë të njihen më aktorët kryesorë të këtij sektori si: furnizues, klientë, hulumtues, duke ndarë eksperiencat, zhvillimet më të fundit në drejtim të inovacionit dhe rritur bashkëpunimet mes tyre.

Rrjeti i ndërrmarrjeve Europiane në Wallonia si organizatori kryesor i këtij eventi, fton të gjitha ndërrmarrjet e vogla dhe të mesme nga të gjitha vendet, të bëhën pjesë e takimeve B2B.

Për të gjitha kompanitë e interesuara për të qënë pjesë e këtij eventi të rregjistrohen në linkun: https://www.b2match.eu/wagralimfoodconnections2017?locale=en

Start Date - End Date

Sep 26, 2017 - Sep 26, 2017

Start Time - End Time

9:00 am - 4:30 pm

Share This

Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Fields marked * are mandatory.