“Doing business in Germany”, 19-21 qershor 2018, Shtutgart, Gjermani

Loading Events
Description

Nëse dëshironi të zgjeroni aktivitetin tuaj, bëhuni pjesë e GlobalConnect- Forumi për Eksporte dhe Ndërkombëtarizim, i cili do të zhvillohet në datat 19-21 qershor 2018, në Shtutgart, Gjermani. Forumi për Eksporte dhe Ndërkombëtarizim sjell së bashku kompani të interesuara për tregje të reja dhe ekspertë të cilët japin informacion se si të përfshiheni në tregun ndërkombëtar. Ky forum ofron një mundësi për qasje të shpejtë me partnerët potencialë të biznesit në tregun gjerman dhe jo vetëm.

GlobalConnect ofron një program të pasur që përfshin:

  • Workshop mbi mundësinë e të bërit biznes në Gjermani;
  • Takime B2B me kompanitë më të suksesshme Gjermane dhe ato të huaja;
  • Vizitat në terren në kompanitë brenda dhe përreth Shtutgartit.

Në vazhdim, Ministria e Çështjeve Ekonomike, Punës dhe Strehimit të Baden-Württemberg do të mbajë një pritje më të gjithë pjesëmarrësit ndërkombëtarë, duke bërë një prezantim të mundësive që shteti Gjerman ofron në ndihmë të biznesit.

Për pjesëmarrje dhe për më shumë informacion vizitoni:

https://www.messe-stuttgart.de/global-connect/en/

Global Connect_Incoming Delegations

 

Start Date - End Date

Jun 19, 2018 - Jun 21, 2018

Start Time - End Time

8:30 am - 5:00 pm

Share This

Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Fields marked * are mandatory.